Straat van de Romeinen

De Romeinen hebben tijdens hun vestiging talrijke levendige sporen achtergelaten in deze regio. Te voet, te paard, met zwaar beladen voertuigen of met de boot; het doel was de voortdurende uitbreiding van hun imperium. Hiervoor was een dicht weggennet noodzakelijk, dat de voortbeweging en ontsluiting vereenvoudigde. Meer of minder regelmatig werden rustplaatsen en nederzetting opgericht, die gedeeltelijk snel groeiden. 

Daarmee verbonden was de economische, culturele en religieuze ontwikkeling in de veroverde gebieden, en het versmelten van hun zuidelijke cultuur en manier van leven met de tradities van de oorspronkelijke Keltische bewoners. Paleizen en villa’s, bruggen en luxueuze badhuizen, tempels en grafmonumenten, druivenpersinrichtingen, stenen bruggen, mijnen en kalkbranderijen zijn veelzeggende getuigen van een belangrijk erfgoed.

Ga met ons mee op de straat van de Romeinen!

Meer informatie is hier te vinden:
www.strassen-der-roemer.de